Laddboxar

Laddboxar för alla, från villa till kommersiellt.

Zaptech laddboxar

Laddboxar

Vi är återförsäljare av ZAPTECs laddstationer och laddboxar – den ultimata kombinationen av kvalitet och design för den miljömedvetna, oavsett om det är till villan eller kommersiellt.

 

Genom att kombinera den senaste tekniken med en människocentrerad formgivning erbjuds mycket intuitiva och effektiva EV-laddare (Zaptec Go) och EV-laddsystem (Zaptec Go + Pro-sidor) som erbjuder större möjligheter för privata eltransporter.

 

Med ledande gröna teknikladdningslösningar underlättar ZAPTEC för en eldriven transportsektor samtidigt som det ger människor frihet och potential att resa in i en mer hållbar framtid. 

 

Laddstationerna har integrerad last- och fas-balansering, vilket innebär att systemet utnyttjar den ström som finns tillgänglig i parkeringsanläggningen på ett optimalt sätt. Boxarna levererar alltid den snabbast möjliga laddningshastigheten vid varje given tidpunkt. Upp till 66 % fler bilar kan ladda på befintlig elkapacitet med ett ZAPTEC-system jämfört med ett traditionellt laddsystem!

 

ZAPTECs intelligenta laddsystem optimerar elanvändningen vilket resulterar i stora kostnads-besparingar för fastighetsägare. Genom att kapa effekttoppar undviks onödig uppgradering av elsystemet och effektkostnader gentemot nätbolaget hålls nere.

Produktblad ZAPTEC Pro

Produktblad ZAPTEC Go

Produktblad ZAPTEC APM

Produktblad ZAPTEC Stolpe Standard

Produktblad Stolpe Flex

Produktblad ZAPTEC Pro Laddkabel

Produktblad ZAPTEC Stolpe Premium