Yttermiljö & Fastighetsskötsel 

Vi hjälper er med fastighetsskötseln, såväl inne som ute

Vi erbjuder skötsel av inner- och yttermiljö för industri, kommersiellt, BRF och flerbostadshus. Trygghet och säkerhet är våra ledord, både för dig som fastighetsägare och för de som vistas i och runt om fastigheten. Självklart har vi även ett genomgående miljötänk i allt vi gör inom skötsel.

 

yttermiljö och teknisk förvaltning - Solyx